Spouštíme lavinu dobrovolnictví

Představení projektu

Projekt „Spouštíme lavinu dobrovolnictví“ byl zaměřen na rozvoj firemního dobrovolnictví v Brně a jeho nejbližším okolí. Přinášel firmám možnost uchopit firemní dobrovolnictví jako jeden z významných prvků společenské odpovědnosti a jednoduchým způsobem z ní udělat součást vlastní filozofie. Neziskovým organizacím nabízel bezplatné služby na vysoké profesionální úrovni zacílené na začlenění firemních dobrovolníků do činnosti organizace, efektivní využití jejich pomoci a zajištění organizačních a administrativních náležitostí spojených s dobrovolnou pomocí.

Jak se zapojit

Projekt nabízí celou řadu možností, jak se zapojit:

  • „Klasické“ firemní dobrovolnictví
  • Expertní dobrovolnictví
  • Jiná forma spolupráce

Partneři

Zapojené firmy

Zapojené neziskové organizace

Společnost Sanmina vyrábí jedny z nejsložitějších a nejhodnotnějších elektronických a mechanických výrobků na světě. Zaměřuje se nejen na elektrotechniku a zhotovení složitých dílů, ale také na poskytování komplexních end-to-end dodavatelských řešení pro výrobní společnosti (OEM).

Společnost Sanmina vyrábí jedny z nejsložitějších a nejhodnotnějších elektronických a mechanických výrobků na světě. Zaměřuje se nejen na elektrotechniku a zhotovení složitých dílů, ale také na poskytování komplexních end-to-end dodavatelských řešení pro výrobní společnosti (OEM).

přispívat ke zkvalitňování života seniorů, především podporou prožívání spokojeného a smysluplného stáří v jejich přirozeném prostředí podporovat důstojné a aktivně prožívané stáří ve společnosti iniciovat budování veřejných služeb pro seniory, často v návaznosti na dobrou praxi a na registrované sociální služby v daném místě

Cílem spolku Spokojený senior je přispívat ke zkvalitňování života seniorů, především podporou prožívání spokojeného a smysluplného stáří v jejich přirozeném prostředí,
podporovat důstojné a aktivně prožívané stáří ve společnosti,
iniciovat budování veřejných služeb pro seniory.

 

FIrma Legito nabízí software, který rychle a kvalitně vygeneruje smlouvy na míru během pár minut.

FIrma Legito nabízí software, který rychle a kvalitně vygeneruje smlouvy na míru během pár minut.

Debra

Charitativní organizace DEBRA ČR, z.ú. byla založena v roce 2004. Je členem mezinárodního uskupení DEBRA INTERNATIONAL. Organizace DEBRA na celém světě podporuje lidi se vzácným puchýřnatým onemocněním tzv.nemoc motýlích křídel. Posláním DEBRA ČR, z.ú. je zvyšovat kvalitu života lidí trpících nemocí motýlích křídel a jejich rodinám.

Ratolest Brno

Ratolest Brno dává dětem šanci žít ve funkčních rodinách a pomáhá mladým lidem dostat se ze šikmé plochy. Základem naší činnosti je prevence, s úspěchem řešíme příčiny problémů i jejich následky.

Co děláme

Zdarma poskytujeme široký vějíř sociálních služeb dětem a mládeži, kteří mají jedno společné - na své životní cestě se potýkají s komplikovanými životními situacemi. Dětem a mladým lidem pomáháme odborně řešit potíže v rodině, ve škole, ve vztazích s vrstevníky i jejich okolím. Působíme na ně preventivně v oblasti drog, sexu, šikany a kriminality. Učíme je, jak smysluplně trávit volný čas. Usilujeme o to, aby se dokázali lépe začlenit do společnosti.

Kontakt

Kontakt
pro firmy

Mgr. Radka Kšicová
E-mail: radka.ksicova@ratolest.cz
Mobil: +420 731 500 050

Kontakt
pro média

Mgr. Veronika Křížková
E-mail: veronika.krizkova@ratolest.cz
Mobil: +420 774 682 776

Kontakt pro neziskové
organizace